MRDK - ETD jobs en de signoff pages daarvoor.

RTS jobs

Alle jobs die met RTS gelinkt zijn, staan in het contentmenu > system > job list
Voorbeelden: claims, invoice, stock-pricelist en order
Zodra een user een aanvraag doet, wordt dit via RTS afgehandeld. Vanuit RTS wordt er een e-mail naar de klant gestuurd met de aangevraagde informatie.

 

Marketing en contactformulier

Andere jobs resulteren in een e-mail naar marketing@etd.nl of sales@etd.nl
Voorbeelden: contactformulier en marketing aanvraag
Zodra een user een aanvraag doet, moet dit via sales of marketing worden afgehandeld

 

Order confirmation

Na het bestellen wordt er vanuit de website een e-mail gestuurd naar de klant en naar sales@etd.nl

 

Account

Tenslotte zijn er jobs die samenhangen met een user account
Voorbeelden: change password, nieuwe user is aangemaakt
Hierbij is er actie ondernomen door een user of Lisanne. De user krijgt vanuit de website een e-mail met instructies.

Wat is een job

Een job is een opdracht die klaar gezet wordt voor RTS. Dit kan zijn een bestelling, opvraag prijslijst enz.
Een job wordt door een module in een database tabel gezet (rts_joblist)
 


Velden die worden gebruikt

 • jobid
 • job_type
  • set_claim
  • order
  • pdf_invice
  • open_invoice
 • job_order
  • waiting
  • processed
 • job_createdate
 • job_createtime
 • job_email
 • job_clientid
 • job_userid
 • job_info

Uitleg bepaalde velden

 • job_clientid = de rts_clientid vanuit de webshop
 • job_userid = de UID van de betreffende gebruiker.
 • job_email = het email adres van de ingelogde gebruiker
Beschibare jobs

Marketing
Dit is de enig job die geen job regel genereerd maar alleen een mail stuurt naar sales, met een verzoek van de klant dat hij toegelaten wil worden tot de marketingmogelijkheden uit dashboard.

set_claim
Wordt aangemaakt nadat er een claim is doorgezet naar administratief.
De job_info omvat de NID van de claim.
module : volume_claims

order
Wordt aangemaakt nadat er een order is verzonden.
De job_info omvat de CID van de order.

pdf_invioce
Opvragen van een kopie factuur.
vanuit : https://etd.nl/en/dashboard/invoices

 

Sign-off

Nadat sommige jobs zijn uitgevoerd wordt er een sign-off page getoond

Indienen claim
https://etd.nl/en/dashboard/na-indienen-claim
https://etd.nl/en/node/580/edit

Opvragen open invoice
https://etd.nl/en/dashboard/invoices
https://etd.nl/en/node/579/edit